دی اسلم هوآوی MA5616 128Port

دی اسلم هوآوی MA5616 128Port

Dimensions : 88.1 mm x 442 mm x 245 mm
Network-side port : CCUB: 1*GPON + 1*GE or  2*GE or 1*EPON +1*GE / CCUC: 1*GPON + 1*GE or 2*GE / CCUD: 1*GPON + 1*GE / CCUE: 2*GPON/GE Adaptive or 1*GE+1*10G GPON
Operating temperature : -40℃ to 65℃; startup at -25℃
Humidity : 5% to 95% non-condensing
Power supply : AC: 220 V/110 V, DC: -48 V
Backup power : Support for 48-V backup power Support for lead-acid batteries and LiFePO4 batteries
Weight : 4.8 kg empty chassis / 7.2 kg full configuration

بیشتر بخوانید

کلمات کلیدی را وارد نمایید