Huawei MA 5616

portfolio
portfolio
اطلاعات پروژه
  • دسته : Access Equipments
جزییات پروژه

از این دستگاه برای اراِیه سرویس های ADSL/VDSLLG.shdsl و تلفن تا ظرفیت 256 پورت استفاده میشود و دارای قابلیت پورت های آپلینک GIG/GPON می باشد.   از این دستگاه برای اراِیه سرویس های ADSL/VDSLLG.shdsl و تلفن تا ظرفیت 256  پورت استفاده میشود و با ابعاد مناسب قابلیت نصب در رک های دیواری و کافوهای ایستاده […]

جزئیات بیشتر پروژه

از این دستگاه برای اراِیه سرویس های ADSL/VDSLLG.shdsl و تلفن تا ظرفیت 256 پورت استفاده میشود و دارای قابلیت پورت های آپلینک GIG/GPON می باشد.

 

از این دستگاه برای اراِیه سرویس های ADSL/VDSLLG.shdsl و تلفن تا ظرفیت 256  پورت استفاده میشود و با ابعاد مناسب قابلیت نصب در رک های دیواری و کافوهای ایستاده را دارد. همچنین دارای قابلیت پورت های آپلینک GIG/GPON  است.
نکته مهم:

  • با توجه به این ویژگی ها از این دستگاه میتوان در پروژه های VOIP به عنوان گیتوی FXS جهت ارایه خط تلفن تا 256 پورت استفاده کرد.
  • این دستگاه دارای قابلیت Cascade شدن جهت ارایه سرویس ADSL/POTS  تا 512 مشترک است و یا جهت قرارگرفتن در رینگ های شهری مورد استفاده قرار می گیرد.

کلمات کلیدی را وارد نمایید