بایگانی ها

Huawei ADPE Board

Huawei ADPE Board

64 channels ADSL2 over POTS service board   Huawei 64 channels ADSL2 over POTS service board. Apply to Huawei MA5616 system. ADPE has the following model names: H836ADPE ADPE doesn’t come with subscriber cable ADPE is a ADSL2 interface card of Huawei DSLAM MA5616, 64 ports ADSL2 works together with the ADSL2 terminal (ONT) to […]

خواندن ادامه
32-channel Subscriber Cable

32-channel Subscriber Cable

Huawei MA5616 32-Channel subscriber cable connects a service board to the MDF for transmitting audio, video and data signals    Huawei MA5616 32-Channel subscriber cable connects a service board to the MDF for transmitting audio, video and data signals. A 32-Channel subscriber cable connects a service board to the MDF for transmitting audio, video and […]

خواندن ادامه
Huawei MA 5616

Huawei MA 5616

از این دستگاه برای اراِیه سرویس های ADSL/VDSLLG.shdsl و تلفن تا ظرفیت 256 پورت استفاده میشود و دارای قابلیت پورت های آپلینک GIG/GPON می باشد.   از این دستگاه برای اراِیه سرویس های ADSL/VDSLLG.shdsl و تلفن تا ظرفیت 256  پورت استفاده میشود و با ابعاد مناسب قابلیت نصب در رک های دیواری و کافوهای ایستاده […]

خواندن ادامه
Huawei MA 5600

Huawei MA 5600

این DSlam دارای 14 اسلات جهت کارتهای مشترک ADEE ، ADEF و 2 اسلات جهت کارت کنترلی SCUB می باشد که هر کارت مشترک برای راه اندازی 64 مشترک بکار رفته و قابلیت راه اندازی 896 یوزر را دارد.   مدل 5600 یکی از پر ظرفیت ترین نوع تجهیزات موجود برای استفاده   ADSL2  میباشد. […]

خواندن ادامه

کلیدواژه خود را وارد کنید